حق پناهندگی

حق پناهندگی یک حق پایه ای است و در بند 16 آ قانون اساسی آلمان تضمین شده است. این حق تا سال 1993 بدون قید و شرط بود. در این سال بعد از اینکه دو حزب بزرگ آلمان یعنی حزب دموکرات مسیحی و حزب سوسیال دموکرات به توافق رسیدند محدودیت هائی در این حق بوجود آمد. تغییرات بوجود آمده در این بند بشدت مورد مخالفت تشکل های پناهندگی قرار گرفت و مباحث تا امروز نیز ادامه دارد. علی رغم این تغییرات آلمان کشوری است که مانند سابق به کسانی که تحت تعقیب سیاسی قرار دارند، پناهندگی میدهد. بعلاوه در مواردی نیز بعلل بشردوستانه حق پناهندگی وجود دارد مانند مواردی که شخص در صورت بازگشت بعلل های گوناگون باید نگران امنیت جانی خود باشد. در ادامه سعی شده به سئوالات متداولی که پیرامون مسئله پناهندگی در آلمان وجود دارد پاسخ داده شود. چنانچه پاسخ به سئوالات دیگری را مفید میدانید برای من ای - میل ارسال کنید.

 

سئوالات متداول در مورد حقوق پناهندگی

به روز شده در تاریخ 28 دسامبر 2013

 

به چه کسی حق پناهندگی داده میشود؟

کسی مستحق گرفتن حق پناهندگی است که تحت پیگرد سیاسی باشد. کسی تحت پیگرد سیاسی است که بخاطر نژاد، تعلق ملیتی، تعلق مذهبی، وابستگی به یک گروه اجتماعی معین یا عقیده سیاسی مجبور به ترک خاک وطن خود شده است.

 

تقاضای پناهندگی به کدام اداره داده میشود؟

مسئول تحویل گرفتن تقاضای پناهندگی ادارات دولتی و پلیس هستند که موظف به رساندن تقاضا به مقامات ذیصلاح میباشند. شما فقط کافی است که بگویید تقاضای پناهندگی میدهید. در هنگام تقاضا لزومی به توضیح علت آن ندارید. جزئیات فرار شما و علت تحت پیگرد قرار گرفتن شما در یک مصاحبه که در میان پناهندگان به دادگاه اول معروف است مورد بررسی قرار میگیرد.

بعلاوه اداره فدرال رسیدگی به امور پناهندگی در 22 شهر آلمان شعبه دارد که تقاضای پناهندگی به این شعبه ها نیز میتواند داده شود.

 

چه کشوری مسئول رسیدگی به پرونده من است؟

 بطور کلی کشوری که در آن تقاضای پناهندگی داده میشود. البته در این اصل کلی طبق پیمان دابلین 2 تبصره های زیادی وارد شده است. از جمله اینکه اولین کشور عضو این پیمان که پناهجو پایش به آنجا میرسد مسئول رسیدگی به پرونده است. یا کشور عضو پیمان که به پناهجو روادید برای خروج از کشورش را صادر کرده است. از اول ژانویه  2014 پیمان دابلین 3 در این زمینه کاربرد پیدا خواهد کرد.

 

مراحل رسیدگی به پرونده پناهندگی کدامین هستند؟

پس از ارائه تقاضا پناهجو این فرصت را پیدا میکند که در یک مصاحبه با مأمور اداره پناهندگی صحبت کرده و دلائل فرار خود را بیان کند. این مصاحبه که در میان پناهجویان به دادگاه اول معروف است بسیار حائز اهمیت میباشد. بهمین دلیل بهتر است که قبل از انجام این مصاحبه حتمأ با یک وکیل امور پناهجویان در مورد کیس خود صحبت کنید تا او شما را برای این مصاحبه آماده کند. بعد از انجام این مصاحبه اداره پناهندگی تصمیم خود را اعلام میکند. در حال حاضر بعلت کثرت پرونده های موجود باید از زمان ارائه تقاضا تا مصاحبه چندین ماه صبر کرد. پس از آن نیز چندین ماه طول میکشد تا اداره پناهندگی تصمیم خود را اعلام کند. 

چنانچه پاسخ منفی باشد پناهچو حق دارد که به این تصمیم اعتراض کند و از دادگاه اداری مربوطه بخواهد که تصمیم اداره را مورد تجدید نظر قرار دهد.

 

تا زمانی که تصمیمگیری در مورد تقاضای من برای پناهندگی نشده من کجا باید زندگی کنم؟

شما باید حداکثر تا سه ماه در یک کمپ پناهندگی زندگی کنید. پس از آن شما در شهر یا ایالتی که در آن مستقر هستید میتوانید محل دیگری را برای زندگی پیدا کنید یا به شما محل دیگری برای زندگی معرفی میشود که شرایط آن بهتر از شرایط زندگی در کمپ اولیه است.


من بستگانی در آلمان دارم. آیا میتوانم در شهری که آنها زندگی میکنند اقامت پیدا کنم؟

فقط اگر همسر شما در شهر دیگری باشد میتوانید تقاضای انتقال به این مکان را بدهید. بعلاوه خانواده ها هم در یک مکان تمرکز پیدا میکنند.