خدمات دفتر حقوقی مسعود بهرازنیا به شما مشاورۀ حقوقی، انجام کارهای حقوقی شما بدون دخیل بودن دادگاه، بعهده گرفتن وکالت شما در برابر دادگاه میباشد.

مشاوره حقوقی

در ابتدای کار شما میتوانید از امکان مشاورۀ اولیه استفاده کنید. این جلسه به شما کمک میکند که تصمیم بگیرید که آیا کار خود را میخواهید به من بسپارید یا خیر. بهمین دلیل سعی خواهم کرد که در همان جلسه اول امکانات موفقیت شما در مورد معین را بررسی کرده و نظر کارشناسانه خود را به شما بدهم. همچنین میتوانید از جلسه مشاوره مفصلتری بهره بگیرید و بعد از گرفتن راهنمائی از من کارتان را خود دنبال کنید.

چنانچه محل زندگی شما دور از دفتر ماست میتوانید از امکان مشاوره تلفنی بهره بگیرید. برای این کار به من یک ای - میل ارسال کنید و مختصرآ قید کنید که در چه زمینه ای نیاز به مشاوره دارید. من سریعأ به ای - میل شما پاسخ داده و شرایط را براینان ارسال میکنم.

لطفأ در صورت داشتن سئوال با شماره تلفن دفتر تماس بگیرید.

انجام کارهای حقوقی شما بدون دخیل بودن دادگاه

همیشه نباید برای رسیدن به هدف مطلوب قضیه را به دادگاه کشاند. در بسیاری از موارد میتوان بشیوۀ سریعتر و ارزانتر از طریق اقدام خارج از دادگاه به نتیجه رسید. این عرصه کار بسیار متنوع است و شامل مکاتبات حقوقی تا تنظیم قراردادها و .... میگردد. حتمأ تلفنی با من تماس بگیرید تا من بتوانم در مورد معین پاسخ شما را بدهم.

بعهده گیری وکالت شما در برابر دادگاه

شما میتوانید در عرصه مسائل خانوادگی، اقامتی، پناهندگی، تابعیت و دعاوی مدنی به من وکالت داده تا شما را در برابر کلیۀ دادگاه های منطقه ای و ایالتی در سراسر آلمان نمایندگی کنم.