طبیعی است که پیگیری یک موضوع از طریق وکیل همواده بستگی به هزینه های پیش رو نیز دارد. در این مورد میتوانید مطمئن باشید که من با شفافیت کامل عمل خواهم کرد و با صرفه ترین مسیر برای رسیدن به هدف شما را پیشنهاد خواهم کرد. در ابتدای کار با شما در مورد شانس موفقیت کار و ریسک مالی آن نیز بطور مفصل صحبت خواهد شد.

در آلمان بر خلاف برخی دیگر کشور ها میزان حق الزحمه وکیل طبق قانون تعیین شده است. نام این قانون Rechtsawnaltsvergütungsgesetz میباشد.

در غالب موارد مدنی هزینه های وکیل و دادگاه بر اساس ارزش اقتصادی دعوای حقوقی محاسبه میشود. در موارد خانوادگی این ارزش اقتصادی از طریق سه برابر کردن در آمد خالص زن و شوهر بدست میاید. در موارد دیگر این ارزش اقتصادی طبق قانون تعیین شده مانند مسائل اقامتی و تابعیتی.

در مواردی که هنوز به دادگاه برای رسیدگی به یک موضوع مراجعه نشده میتوان میزان حق الزحمه را با توافق دو جانبه تعیین کرد. بعلاوه افراد کم در آمد یا بدون درآمد این امکان را دارند که از دادگاه درخواست کمک هزینه دادرسی کنند. طبق قانون نباید کسی که فاقد امکانات مالی است بدین دلیل از پیگیری حق خود صرفنظر کند. برای این کار فرم های مخصوصی وجود دارد که من آن را در اختیار شما قرار داده و به شما کمک خواهم کرد که بطور صحیح آن را پر کنید.